تولید کننده کفپوش اپوکسی

رنگ سیلیکونی مقاوم به حرارت

رویه نسوز آلومینیومی (°600)

رنگ سیلیکونی, رنگ صنعتی

رویه سیلیکونی خالص (°600)

رنگ سیلیکونی, رنگ صنعتی

سیلیکونی اصلاح شده (°400)

رنگ سیلیکونی, رنگ صنعتی