تولید کننده کفپوش اپوکسی

زینک فسفات اپوکسی

زینک فسفات اپوکسی
پوشش های حاوی یون فسفات، پوشش های تبدیلی کریستالی هستند که روی سطح فولاد اعمال می­ شوند. فرایند پوشش­ دهی فسفاته به منظور آماده­ سازی سطحی فلزات و یا رنگ­ آمیزی فلزات مورد استفاده قرار می­ گیرد. مهم ترین مزیت پوشش های حاوی فسفات چسبندگی بسیار قوی و خواص حفاظتی آنها در برابر خوردگی است. نوعا” پوشش های فسفاته بر روی سطح فولاد اعمال می­ شوند اما قابلیت اعمال روی سطح آلومینیوم را نیز دارند. یکی از مهمترین انواع پوشش های حاوی یون فسفات پوشش زینک فسفات اپوکسی است. این نوع پوشش از طریق غوطه ­وری و یا اسپری قابلیت اعمال دارد. زینک فسفات جایگزین سبکتری نسبت به زینک منگنز است زمانی که مقاومت زیادی در برابر عناصر مخرب نیاز می­ باشد. رنگ این نوع پوشش خاکستری تیره و یا مشکی بوده و وزن پوشش 2000 تا 3000 میلی گرم بر مجذور فوت می ­باشد.

Physical properties


Colors : Ral No
Finish : Semi Gloss
Solid Volume % : 60±2
Theoretical spreading rate : 6 m² /lit-100 Mic
Flash point : 28°C
Specific gravity : 1.5 kg/lit-12.6 lbs/US gallon
V.O.C. : Max.280gr/lit
Shelf life : 1 Years (25°C/77°F) from time of production. Depending on storage condition, mechanical stirring may be necessary before usage