تولید کننده کفپوش اپوکسی

زینک ریچ اپوکسی

استفاده از آسترپوشه­ های غنی از روی جهت پوشش­دهی انواع زیرآیندهای فولادی یک روش حفاظت خوردگی بسیار کارآمد به شمار می­ آید. این نوع پوشش در بسیاری از محیط ها قابل استفاده است؛ محیطهای دریایی و محیطهای صنعتی. این یک واقعیت است که جهت حصول یک سامانه پوششی با طول عمر بالا، آسترپوشه غنی از روی به عنوان نخستین لایه پوششی نیاز است. این پوشش با سازوکار گالوانیزه کردن (galvanizing) یک لایه محافظ جهت کند کردن فرآیند خوردگی فولاد ایجاد می­کند. این نوع پوشش حاوی درصد بالایی از روی بوده که به علت در تماس مستقیم قرار گرفتن با فولاد نقش آند فدا شونده را ایفا کرده و مانع خوردگی سطح فولاد می­شود. نمک های روی که در سطح تشکیل می­گردد در حفره ­های سطح فولاد که به خوبی از لایه آسترپوشه پر نشده­ اند، تجمع یافته و مانع رسیدن رطوبت به سطح فولاد می­گردد.

Physical properties


Colors/Shade No : Grey/7001/Ral No
Finish : Flat
Solid by Volume-% : 67±2
Theoretical spreading rate : 9.6 m² /lit-50 Mic
Flash point : 30°C
Specific gravity(Mixture) : 2.5 kg/lit-16.5lbs/US gallon
V.O.C. : Max. 250 gr/lit
Shelf life : 1 Year (25°C/77°F) from time of production. Depending on storage condition, mechanical stirring may be necessary before usage

دانلود دیتاشیت