تولید کننده کفپوش اپوکسی

سامانه های پوششی محافظ در برابر خوردگی نیلی فام

سامانه های پوششی محافظ در برابر خوردگی نیلی فام

تعریف خوردگی– خوردگی به فرآیند فرسایش فلزات اطلاق می­شود که منجر به ایجاد تغییرات در ویژگی ها، تخریب و فرسایش فلز، محیط پیرامون آن و یا کل سامانه فنی که آن را در برمی ­گیرد می­گردد.

فرآیند خوردگی فلزات بر اثر وقوع واکنش های فیزیکی و شیمیایی بین فلز و محیط پیرامون آن پدید می­ آید. تغییرات موضعی در غلظت برخی از اجزای الکترولیت، نظیر اکسیژن، تشکیل پیل گالوانیکی می­دهد (مطابق شکل ذیل).coating

 

در پیل خوردگی گالوانیکی، فلز فعالتر یا بخشی از آن به عنوان آند عمل کرده و فلز کمتر فعال (یا نجیبتر) به عنوان کاتد عمل می­کند. فصل مشترک این دو ناحیه “الکترولیت” نامیده می­شود. در واکنش خوردگی، بخش آندی دچار انحلال شده و بخش کاتدی محافظت می­ گردد. شدت واکنش بستگی به اختلاف پتانسیل بین آند و کاتد و شرایط محیطی دارد.

 

 

یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با فرآیند خوردگی فلزات، استفاده از پوششهای حفاظتی بر روی سطح آنهاست که علاوه بر به تأخیر انداختن قابل توجه فرآیند خوردگی در سطح فلز منجر به تشکیل پوششی زیبا بر روی سطح آن نیز می­ گردد.

توانایی پوشش حفاظتی در مقابله با خوردگی بستگی به نوع و میزان پیگمنت های ضدخوردگی در ساختار رنگ و چسبندگی پوشش به سطح زیرآیند دارد. اغلب خواص حفاظتی با ترکیبی از فاکتورهای اشاره شده حاصل می­ شود.

پوشش حفاظتی بر مبنای سه مکانیزم می­تواند مانع خوردگی گردد:

  • حفاظت از طریق واکنش کاتدی
  • حفاظت از طریق واکنش آندی
  • ایجاد مقاومت زیاد بر سر راه مدار جریان جفت گالوانیکی

افزودنی ها و پیگمنت هایی که در ساخت رنگ استفاده می­شوند معمولا” منجر به حفاظت در برابر خوردگی از هر دو طریق واکنشهای کاتدی و آندی می­ شوند.

یکی از مهمترین فاکتورهایی که در حفاظت خوردگی فلزات نقش دارد، درجه آماده­سازی سطح می­ باشد. یکی از پرکاربردترین روشهای آماده­ سازی سطوح فلزی در صنایع مختلف روش تمیز کردن به کمک جریان سایشی (Blast cleaning- Sa) می­باشد. این روش عموما” برای حذف زنگ زدگی از سطح فولاد و چدن استفاده می ­گردد. این روش کارآمدترین روش برای حذف آلودگی و زنگ­زدگی می­ باشد.

درجه­ های آماده سازی به روش Blast cleaning در جدول ذیل تعریف شده است:

نوع فرآیند Blast درجه آماده سازی نوع آلودگی قابل پاکسازی
Light blast cleaning Sa1 گردوغبار، گریس و آلودگی، mill scale ضعیف، زنگ زدگی، رنگ و یا هر آلودگی ضعیف دیگری
Careful blast cleaning Sa2 گردوغبار، گریس و آلودگی، mill scale ضعیف، زنگ­زدگی، رنگ و یا هر آلودگی ضعیف دیگری/ با شدت بیشتری از روی سطح نسبت به Sa1 حذف می­گردند.
Very careful blast cleaning Sa2 1/2 انواع گردوغبار، گریس و انواع آلودگیها، mill scale، رنگ/ تنها مقادیر بسیار اندکی از آلودگیهای باقیمانده باید مشاهده شود.
Blast cleaning to white Sa3 انواع گردوغبار، گریس و انواع آلودگیها، mill scale، رنگ/ پس از این نوع آماده­سازی، سطح باید جلوه و درخشش فلزی یکنواختی دارا باشد.
Sweap blast cleaning SaS این روش برای تمیزکاری و حذف آلودگیهای موجود بر روی سطوح hot dip galvanized و آلومینیومی مورد استفاده قرار می­گیرد و معمولا” تحت عنوان Sand wash نامیده می­شود.

 

رنگها اغلب با توجه به جایگاه لایه­ای که استفاده می­ شوند نامگذاری می ­شوند. به عنوان مثال، لایه آستری، لایه میانی و رویه. مکانیزم حفاظت در برابر خوردگی بر پایه مقاومت الکتریکی بالا، پیگمنت های ضدخوردگی و یا حفاظت کاتدی است. لایه ­های مختلف سامانه پوششی، سطح را با روشهای مختلفی حفاظت می­ کنند. به عنوان مثال، لایه نهایی از طریق مقاومت الکتریکی بالا و لایه آستری حاوی پیگمنت های ضدخوردگی می­ باشد.

  • لایه آستری نخستین لایه یک سامانه پوششی است. لایه آستری باید چسبندگی مناسبی به سطح زیرآیند داشته باشد.علاوه بر اینکه معمولا” حاوی پیگمنت های ضدخوردگی بوده و دارای مقاومت الکتریکی بالایی است.

 

  • لایه میانی لایه دوم یک سامانه پوششی است که روی لایه آستری اعمال می­گردد. لایه میانی باید چسبندگی مناسبی به لایه آستری داشته باشد. همچنین لایه میانی می­ تواند به عنوان لایه آستری و یا لایه نهایی نیز استفاده شود. لایه میانی با توجه به افزایش ضخامت فیلم کل به عنوان یک لایه high build خاص طراحی می­ شود.

 

 

لایه نهایی به عنوان آخرین لایه­ هایی است که در یک سامانه پوششی اعمال می­گردد و دارای مقاومت جوی بالا بوده و به عنوان آخرین لایه محافظ خوردگی در یک سامانه پوششی استفاده می­ گردد به طوری که منجر به کاهش نفوذ اکسیژن، آب و سایر گونه­ های شیمیایی به داخل لایه میانی و آستری می­ شود. لایه نهایی معمولا” ثبات رنگی و براقیت بسیار مناسبی دارا می­ باشد

محصولات دسته دوم

محصولات دسته چهارم

محصولات دسته پنجم

میانی MIO اپوکسی

مجصولات دسته ششم