تولید کننده کفپوش اپوکسی

پوشش دکوراتیو وایت بورد (نیلی بورد)

پوشش دکوراتیو وایت بورد نیلی فام پوششی پیوسته و یکنواخت در فامهای مختلف روی انواع مختلف زیرآیند (نظیر گچ، آجر، سفال، فلز، چوب و MDF) به آسانی توسط اسپری، قلمو و غلتک قابلیت اعمال دارد. با اعمال مناسب این پوشش، سطح مورد نظر تبدیل به یک تخته وایت بورد شده به طوری که توسط ماژیک به آسانی روی آن می­ توان نوشت و پاک کرد. با این پوشش محدودیتی در ابعاد تخته وایت بورد نخواهد بود و کلیه فضاها (مسکونی، اداری، آموزشی و پرورشی) در هر سطح مورد نظر قابلیت تبدیل شدن به تخته وایت بورد را خواهند داشت.

whiteboard-decorative-4

whiteboard-decorative

whiteboard-decorative-3

whiteboard-decorative-2

پوشش دکوراتیو وایت بورد به نسبت اعلامی رنگ/هاردنر با هاردنر مربوطه به طور کامل مخلوط شده و پس از اختلاط بلافاصله توسط اسپری روی سطح مورد نظر تا ضخامت 150 میکرون به طور کاملا” یکنواختی اعمال می­گردد. پس از یک مرحله اعمال به مدت حداقل دو ساعت زمان کافی به خشک شدن سطحی رنگ داده و مجددا” بخش دوم رنگ  با هاردنر مربوطه مخلوط شده و تا ضخامت 200 میکرون روی سطح رنگ اولیه توسط اسپری اعمال می­گردد. توصیه می­گردد پوشش دکوراتیو وایت بورد در مرحله سوم اجرا نیز پس از خشک شدن سطحی لایه دوم (پس از حداقل دو ساعت) به ضخامت 100 میکرون روی لایه دوم اعمال گردد. پس از اجرای سه مرحله به رنگ اعمال شده به مدت 24 ساعت فرصت کافی داده شود تا به طور کامل خشک گردد. پس از آن توسط ماژیک وایت بورد می­توان روی سطح نوشت و به آسانی پاک کرد.